Korzyści

Różnica kosztów utrzymania segmentu Optimum i mieszkania w domu wielorodzinnym

ESTYMACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA SEGMENTU OPTIMUM
(bez kosztów energii elektrycznej, multimediów)
ESTYMACJA KOSZTÓW UTRZYMANIA MIESZKANIA W BUDYNKU WIELORODZINNYM (z miejscem postojowym/komórką lokatorską)
(bez kosztów energii elektrycznej, multimediów)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU 118 M² 70 M²

OPŁATY ŚREDNIOMIESIĘCZNE

KOSZTY UZALEŻNIONE OD ILOŚCI OSÓB:
• 4 OSOBY,
• DOSTAWA WODY,
• ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW,
• WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

ok. 170 zł ok. 170 zł

OPŁATY ŚREDNIOMIESIĘCZNE

KOSZTY NIEZALEŻNE OD ILOŚCI OSÓB:
• OGRZEWANIE,
• PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI,
• KOSZTY EKSPLOATACYJNE,
• FUNDUSZ REMONTOWY

ok. 210 zł ok. 460 zł
OPŁATY ŚREDNIOMIESIĘCZNE ŁĄCZNIE ok. 380 zł ok. 630 zł
KORZYŚCI
RÓŻNICA KOSZTÓW ROCZNIE 3.000 zł
KWOTA PRZY 30-LETNIM OKRESIE FINANSOWANIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI KREDYTEM 90.000 zł
MOŻLIWOŚĆ SKRÓCENIA OKRESU SPŁATY KREDYTU 5 lat (na podstawie estymacji kredytu)